Psykologi for coacher

Dette kurset gir deg en innføring i psykologi. Psykologi er et viktig kompetanseområde for coachen. Du får kunnskap i hvordan kognitiv utvikling, påvirkning, og arv og miljø former personlighetstrekk som påvirker livet og hverdagen din. 

Introduksjon til psykologi

1
Hvorfor psykologi for coacher?
2
Psykologi for coachens hverdag
3
Hva er psykologi?
4
Kort definisjon - psykologi
5
Psykologien studerer viktige spørsmål
6
Psykologi som vitenskap

Psykologi som fagområde

1
Innhold i psykologi
2
Mentale prosesser
3
Psykologiske forklaringer
4
Psykologiens interesseområder
5
Oppgave 1 - Psykologi introduksjon

Psykologi i coachens hverdag

1
Hva er coaching?
2
Hva er coachingpsykologi?
3
Forskjeller mellom coaching, rådgivning og terapi
4
Hvordan fungerer coaching?
5
Idrettspsykologi
6
Løsningsfokusert tilnærming
7
En eklektisk holdning i coaching
8
Aktiv lytting
9
Relasjonskompetanse
10
Coaching eller terapi?
11
BAGEL modellen
12
Balansecoaching 1
13
Oppgave - Psykologi i coachens hverdag

Psykologiens forskningsmetoder

1
Psykologiens forskningsmetoder
2
Vitenskapelig psykologi
3
Mål med forskning
4
Variabelbegrepet
5
Forskningsprosessen
6
Beskrivende metoder
7
Korrelasjonelle metoder
8
Eksperimenter
9
Oppgave - Psykologiens forskningsmetoder

Sansning og sansene våre

1
Sansning og sansene våre
2
Psykofysikk og sansningv
3
Synssansen
4
Hørselssansen
5
Luktesansen
6
Smakssansen
7
Hudsansene
8
Kroppssansene
9
Oppgave - Sansning og sansene våre

Persepsjon

1
Persepsjon
2
Vår oppmerksomhet
3
Organisering
4
Identifikasjon og perseptuelt skjema
5
Perseptuell konstans
6
Bevegelsespersepsjon
7
Perseptuell modning og læring
8
Oppgave - Persepsjon

Stress, mestring og helse

1
Stress som psykologisk begrep
2
Stressorer
3
Stressreaksjonen
4
Stress og velvære
5
Stress og sykdom
6
Stress og immunforsvaret
7
Faktorer som påvirker stress og helse
8
Sosial støtte
9
Fysiologisk reaktivitet
10
Personlighetsfaktorer
11
Mestring av stress
12
Mestringsstrategier
13
Å snakke om utfordringer til andre
14
Opptrening av stressmestring
15
Smerte og smertehåndtering
16
Smerte - kulturell & psykologisk påvirkning
17
Helsepromotion og forebygging av sykdom
18
Helsefremmende arbeid i coaching
19
Reduksjon av helseskadelig adferd
20
Vedlikeholde positiv adferd og unngå tilbakefall
21
Helsepsykologi
22
Kropp og sjel
23
Positiv psykologi
24
Salutogenese
25
Oppgave - Stress, mestring og helse
26
Placebo

Læringspsykologi

1
Læringspsykologi
2
Hvorfor kunnskap om læringspsykologi?
3
Hva er læring?
4
Studier av læring
5
Begreper i læringspsykologi
6
Kognitive læringsformer
7
Ulike læringsformer
8
Oppgave - Læringspsykologi

Språk og tenkning

1
Språk og tenkning
2
Tankeprosessen
3
Språkutvikling
4
Problemløsning
5
Begreper
6
Språket
7
Resonnering
8
Oppgave - Språk og tenkning

Motivasjonspsykologi og motivasjon

1
Motivasjon
2
Forstå motivasjon og motivasjonsteorier
3
Instinktteorier
4
Drivteori
5
Biologiske faktorer i motivasjon
6
Opponent/prosessteori i motivasjon
7
Insentivteori i motivasjonscoaching
8
Arousalteori i motivasjon
9
Attribusjonspsykologi
10
Oppgave - Motivasjon

Emosjonspsykologi & emosjonell intelligens

1
Emosjonell intelligens
2
Emosjoner og emosjonspsykologi
3
Emosjoner og fysiologisk basis
4
Kognisjon og emosjon
5
Emosjonelle opplevelser
6
Emosjon og kognitiv vurdering
7
Emosjoner og emosjonelle uttrykk
8
Oppgave - Emosjonspsykologi og emosjonell intelligens

Personlighetspsykologi & Personlighet

1
Introduksjon til personlighetspsykologi
2
Trekkteorier
3
Biologiske teorier
4
Det psykodynamiske perspektivet
5
Det humanistiske perspektivet
6
Sosialkognitive teorier
7
Personlighetstester og vurdering
8
Oppgave – Personlighetspsykologi & personlighet

Sosialpsykologi

1
Introduksjon til sosialpsykologi
2
Hva kan vi studere i sosialpsykologien?
3
Sosialpsykologien og sosiale fenomener
4
Sosialpsykologi vs common sense kunnskap
5
Oppgave – Sosialpsykologi

Final exam - Psykologi for coacher

1
Final exam - Psykologi for coacher
26 questions
Get course
Enrolled: 105 students
Duration: 3 months
Lectures: 111
Level: Advanced

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed