Positiv Psykologi

4 out of 5
4
6 reviews

Positiv Psykologi

Dette kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper. Det passer også utmerket for ledere, lærere, foreldre, NLPere, coacher, hypnoterapeuter og alle typer behandlere og helsepersonell.

Kurset vil introdusere positiv psykologi og skape forståelse for hvordan kunnskaper om friskfaktorer påvirker individets funksjon, velvære, livskvalitet og helse. Du vil arbeide med personlige oppgaver som vil støtte deg som individ, dine ressurser og kompetanse.

Akademiet har egen avansert pedagogisk e-læringsplattform som gir mange effektive og unike innlæringsverktøy.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kandidaten kunne:

  • beskrive og forklare begrepet positiv psykologi
  • beskrive og forklare hvordan positiv psykologi kan bidra til forståelse for begrepet lykke og velvære
  • forstå hvordan og forklare hvordan natur, dyr og miljø kan brukes for å skape livskvalitet og helse
  • reflektere og forstå hvordan positiv psykologi kan bidra til økt livskvalitet, positive emosjoner og livstilfredsstillelse i eget liv

Innhold

Positiv psykologi har fokus på menneskets ressurser og kompetanse og fokuserer på vitenskapelig å studere de faktorer som bidrar til positive emosjoner og adferd samt menneskets mulighet til lykke, helse og livskvalitet.

Historisk fag fakta

Positiv psykologi har sine røtter i humanistisk psykologi og fokuserer på lykke og selvrealisering. Martin Seligman introduserte begrepet og regnes som far til den moderne positiv psykologi bevegelsen.

Tankeprosesser som påvirker våre følelsesmessige tilstander varierer mye fra person til person. Evnen til å håndtere negative indre dialog kan gi sterke positive gevinster for livsmestring. Seligman har identifisert mål for positiv psykologi: familier og skoler som tillater barn å vokse, arbeidsplasser som tar sikte på tilfredshet og høy produktivitet, og som lærer andre om positiv psykologi.

Ebooks

1
Positiv psykologi del 1
2
Positiv psykologi del 2
3
Positiv psykologi del 3
4
Positiv psykologi del 4
5
Positiv psykologi del 5
6
Positiv psykologi del 6

Links

1
Ekte Lykke (obligatorisk)
2
Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment
3
Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being
4
Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life
5
Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics)
6
The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want
7
Authentic Happiness in Seven Emails: A philosophers simple guide to the psychology of joy, satisfaction, and a meaningful life
8
What You Can Change and What You Cant: The Complete Guide to Successful Self-Improvement
9
Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths
10
Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing (PSY 255 Health Psychology)
11
Positive Thinking: Easy self help guide: How to stop negative thoughts, negative self-talk, and reduce stress using the power of positive thinking, happiness, affirmations, and positive psychology

MEDITASJONER

1
Time Capsule
2
Ditt indre barn
3
Joyful Heart Meditation
4
Takk

LYDFILER

1
Lykke
2
4 enkle øvelser for lykke
3
10 strategier lykkelige mennesker bruker
4
Styrketrening i takknemlighet
5
Noen tanker om positiv psykologi
6
Positiv psykologi fokuserer på våre styrker

Videos

1
What is positive psychology
2
How to be happy – the secret of authentic happiness – Martin Seligman
3
Living in flow – the secret of happiness – Mihaly Csikszentmihalyi
4
A new era of positive psychology
5
Positive Psychology with Martin Seligman
6
Wellbeing before learning – Martin Seligman
7
PERMA with Martin Seligman
8
Professor Seligman on PERMA
9
Creativity and aging – Martin Seligman
10
What is PERMA
11
Grit: the power of passion and perseverance – Angela Lee Duckworth
12
What is positive psychology and how it differs from positive thinking
13
An experiment in gratitude
14
We can build a state of wellbeing with positive psychology
15
Educating for happiness and resilience by Dr. Iloma Boniwell
16
What is positive psychology defined by Seligman
17
The top 5 things you might not know about positive psychology
18
Dr. Martin Seligmans top strengths
19
Highest strength and psychological immunisation
20
VIA Signature Strengths
21
The future of positive psychology
22
Implementation of positive psychology
23
Flourishing – anew understanding of wellbeing at happiness & its causes
24
What is the measure of a flourishing life – panel debate
25
Positive psychology in the workplace
26
Positive Psychology in difficult times
27
How can positive psychology help me to stick to my goals?
28
Self-esteem
29
Seligmans definition of optimism
30
What makes you happy?

OPPGAVER

1
Oppgave 1 Positiv psykologi
2
Oppgave 2 Positiv psykologi
3
Oppgave 3 Positiv psykologi
4
Oppgave 4 Positiv psykologi
5
Oppgave 5 Positiv psykologi
6
Oppgave 6 Positiv psykologi
7
Oppgave 7 Positiv psykologi
8
Oppgave 8 Positiv psykologi

Multiple Choice EXAM

1
Quiz Positiv Psykologi
10 questions
Get course
Enrolled: 305 students
Duration: 50 hours
Lectures: 57
Level: Intermediate

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed